ข่าวสารกิจกรรม

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

Service

LMS System

waiting…..

Login web

สำหรับผู้ดูแลเว็บไอที

Contact TI

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Center

 

IT-Training

งานบริการวิชาการ
อบรมระบบและความรู้ทางด้านไอที

VU-Family

ระบบสารสนเทศนักษา/อาจารย์
ลงทะเบียน,ประเมิน,ระบบที่ปรึกษา,ตารางสอบ,บันทึกกิจกรรม

See all our services