ข่าวสารกิจกรรม

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่มีสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ VU Family ระบบสารสนเทศบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริการทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่มีสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ VU Family ระบบสารสนเทศบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2560
บริการลงทะเบียนงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริการทั่วไป
บริการลงทะเบียนงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล
บริการลงทะเบียนผู้ร่วมงาน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เเละศิลปะการพูด ประจำปีการศึกษา 2560
งานบริการทั่วไป
บริการลงทะเบียนผู้ร่วมงาน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เเละศิลปะการพูด ประจำปีการศึกษา 2560
แนะนำระบบสารสนเทศนักศึกษาโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นเเมวสีสวาท ประจำปีการศึกษา 2560
งานบริการทั่วไป
แนะนำระบบสารสนเทศนักศึกษาโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นเเมวสีสวาท ประจำปีการศึกษา 2560