ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการติดตั้งและอัปเดต จุดกระจาย WiFi ที่ตึก วิศวกรรมศาสตร์

News ไม่มีหมวดหมู่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการติดตั้งและอัปเดต จุดกระจาย WiFi ที่ตึก วิศวกรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว

บริเวณที่ติดตั้ง มีดังนี้ หน้าห้อง 5103 5104 5105 5106 5117 และ 5119