วันที่ 16 มีนาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยจัดเตรียมงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#คณะสาธารณสุขศาสตร์#มอวงษ์#ITVU

Continue Reading